Przedmioty prowadzone w ramach kierunku Informatyka
Koło naukowe studentów Instytutu Informatyki Politechniki Łódzkiej

Przedmiot wspomaga prace badawcze prowadzone przez zespół naukowy  grafiki komputerowej i multimediów.