caslogin
Dostęp dla pracowników, studentów oraz doktorantów PŁ
guestlogin
Anonimowy dostęp do zasobów publicznych (jako gość)

Zasady użytkowania Wirtualnego Kampusu Politechniki Łódzkiej.

Uwierzytelnienie dokonywane jest na podstawie:

  • identyfikatora pocztowego*
  • oraz hasła czynnego konta poczty eletronicznej przypisanej do tego identyfikatora

* identyfikator pocztowy stanowi część adresu poczty elektronicznej PŁ znajdującą się po lewej stronie znaku @.

Np. dla adresu aaaa.bbbb@p.lodz.pl, identyfikator pocztowy to aaaa.bbbb, a dla adresu 123456789@edu.p.lodz.pl, identyfikator pocztowy to 123456789. Dla studentów identyfikatorem jest więc numeru indeksu.


Każdy użytkownik sieci WIKAMP loguje się do niej korzystając z serwera swojego Wydziału.

Zalogowanie się poprzez serwer innego Wydziału jest możliwe i powoduje automatyczne przekierowanie na właściwy serwer wydziałowy.


Pomoc w uzyskaniu dostępu do portalu można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta znajdującym się:

dla studentów: w Centrum E-Learningu Politechniki Łódzkiej ul. Wólczańska 223, budynek B22, na trzecim piętrze w pokoju 303, telefon: 42 631 28 06, poczta: bok@edu.p.lodz.pl

dla pracowników: w Uczelnianym Centrum Informatycznym ul. Wólczańska 175, obok budynku Chemii Spożywczej: tel. 42 631 28-99


Po zalogowaniu, użytkownicy mają dostęp do wszelkich przysługujących im informacji, na wszystkich serwerach Wirtualnego Kampusu PŁ.

Informacje zamieszczone w serwisie mogą być wykorzystywane przez pracowników, studentów i gości Politechniki Łódzkiej do wszelkiej działalności związanej z uczestnictwem w życiu Uczelni.

Osoba zamieszczająca informacje w systemie WIKAMP, odpowiada za zgodność treści tych informacji z przepisami prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Umieszczanie w systemie WIKAMP informacji obraźliwych i/lub szkodzących dobremu imieniu Politechniki Łódzkiej jest zabronione.


Dla studentów, brak dostępu do konta webDziekanatu jest równoznaczny z brakiem dostępu do informacji dydaktycznych.


Dostęp do materiałów dydaktycznych jest limitowany przez Kierowników poszczególnych przedmiotów lub specjalności.


Po pierwszym logowaniu do serwisu zalecamy uzupełnić dane profilu użytkownika. Podanie nieprawdziwych danych prowadzi do usunięcia uzytkownika.


Wszelkie nadużycia, w tym (ale bez ograniczenia do) próby włamania, nielegalnego kopiowania treści, będą rejestrowane i zgłaszane władzom Politechniki Łódzkiej.