Obraz dr inż. Marcin Kwapisz

Marcin Kwapisz

dr inż.

Konsultacje

 • Konsultacje cykliczne

  Dzień tygodnia Początek Koniec Semestr Opis
  Poniedziałek 10:15 11:00 2018/19 L B9/253
  Niedziela 18:15 19:00 2018/19 L CTI/108
 • Więcej o mnie

 • Godziny przyjęć w sesji zimowej 2018/19

  • 28.01 (poniedziałek) p.253/Lodex 08.30 - 09.30
  • 04.02 (poniedziałek) p.253/Lodex 13.00 - 14.00
  • 26.01 (sobota) 106/107/CTI 08.00-10.00
  • 02.02 (sobota) 106/107/CTI 13.00-15.00
  • 03.02 (niedziela) 106/107/CTI 14.00-15.00
  • 25.02 (poniedziałek) 108/CTI 8.30-9.15

  Urlop

  09.02-24.02

  Odwołane godziny przyjęć

  • 22.10.2018 - spotkanie w firmie Makolab, rada klastra ICT Centralna Polska

  Office hours during winter semester 2018/19

  Prace dyplomowe

  Dyplomantów proszę o kontakt e-mail, celem uzgodnienia terminów zakończenia pisania prac dyplomowych.

  Temat pracy dyplomowej w większości przypadków jest ustalany podczas rozmowy. Można oczywiście zaproponować własny temat pracy. Poniżej, przykładowe propozycje tematów

  Propozycje tematów:

  • Wieloplatformowe szkielety aplikacyjne - tworzenie aplikacji w np. Apache Cordova/Ionic/Xamarin
  • Wykorzystanie żądań asynchronicznych z wielowątkowością do budowy skalowalnych aplikacji Java EE 8 - skalowalność aplikacji Java EE
  • Nakładanie dodatkowych informacji przestrzennych na mapy w systemach mobilnych
  • Nawigacja po wnętrzu budynku w urządzeniu mobilnym - np. wskazująca jak dojść do wybranej sali poprzez rozszerzoną rzeczywistość
  • Infrastruktura dla wirtualnych desktopów - aplikacja przechowuje informację o maszynie wirtualnej i zarządza nią, student podaje swoje dane uwierzytelniające, włączana jest jego maszyna i student jest do niej podłączany przez vnc. Po wylogowaniu maszyna jest wyłączana

  Preferowany zakres tematyczny prac:

  • Java,
  • Java EE,
  • JavaScript
  • aplikacje mobilne,
  • aplikacje biznesowe,
  • systemy rozproszone (chmury obliczeniowe),
  • integracja i skalowanie aplikacji
  • przetwarzanie dużych zbiorów danych
  • bazy danych SQL i noSQL

  Engineer and master thesis areas:

  • Java,
  • Java EE,
  • JavaScript
  • mobile applications,
  • business applications,
  • distributed systems and cloud computing
  • integration and scaling of applications
  • big data
  • SQL and noSQL databases

  Zwolnienia lekarskie/Sick leaves

  -------------------------