Obraz dr inż. Marcin Kwapisz

Marcin Kwapisz

dr inż.

Więcej o mnie

 • Godziny przyjęć w semestrze zimowym 2018/19

  • Poniedziałki 14.00-14.45 p.253 Lodex (B-9)
  • Niedziele zjazdowe 16.45-17.30 p.253 Lodex (B-9)

  Odwołane godziny przyjęć

  • 22.10.2018 - spotkanie w firmie Makolab, rada klastra ICT Centralna Polska

  Office hours during winter semester 2018/19

  • Mondays 14.00-14.45 room 253 Lodex (B-9)
  • (Part-time) Sundays 16.45-17.30 room 253 Lodex (B-9)

  Prace dyplomowe

  Dyplomantów proszę o kontakt e-mail, celem uzgodnienia terminów zakończenia pisania prac dyplomowych.

  Temat pracy dyplomowej w większości przypadków jest ustalany podczas rozmowy. Można oczywiście zaproponować własny temat pracy. Poniżej, przykładowe propozycje tematów

  Propozycje tematów:

  • Wieloplatformowe szkielety aplikacyjne - tworzenie aplikacji w np. Apache Cordova/Ionic/Xamarin
  • Wykorzystanie żądań asynchronicznych z wielowątkowością do budowy skalowalnych aplikacji Java EE 8 - skalowalność aplikacji Java EE
  • Nakładanie dodatkowych informacji przestrzennych na mapy w systemach mobilnych
  • Nawigacja po wnętrzu budynku w urządzeniu mobilnym - np. wskazująca jak dojść do wybranej sali poprzez rozszerzoną rzeczywistość
  • Infrastruktura dla wirtualnych desktopów - aplikacja przechowuje informację o maszynie wirtualnej i zarządza nią, student podaje swoje dane uwierzytelniające, włączana jest jego maszyna i student jest do niej podłączany przez vnc. Po wylogowaniu maszyna jest wyłączana

  Preferowany zakres tematyczny prac:

  • Java,
  • Java EE,
  • JavaScript
  • aplikacje mobilne,
  • aplikacje biznesowe,
  • systemy rozproszone (chmury obliczeniowe),
  • integracja i skalowanie aplikacji
  • przetwarzanie dużych zbiorów danych
  • bazy danych SQL i noSQL

  Engineer and master thesis areas:

  • Java,
  • Java EE,
  • JavaScript
  • mobile applications,
  • business applications,
  • distributed systems and cloud computing
  • integration and scaling of applications
  • big data
  • SQL and noSQL databases

  Zwolnienia lekarskie/Sick leaves

  -------------------------