Aktualności

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Krzysztofa Renkasa

Napisane przez: mgr Joanna Olczyk ( )

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU

FIZYKI TECHNICZNEJ, INFORMATYKI

I MATEMATYKI STOSOWANEJ

POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

 

uprzejmie informuje,

 

że w dniu 5.09.2019 r. o godz. 10.30 w Auli „Arena Magica” Instytutu Fizyki, przy ul. Wólczańskiej 219, Budynek B14, Sala 0.17

 

odbędzie się

 

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

mgra inż. Krzysztofa Renkasa

 

Temat rozprawy: „Hierarchiczne systemy logiki rozmytej o zredukowanej bazie reguł”

 

Promotor:

dr hab. inż. Adam Niewiadomski, prof. nadzw.

 

Recenzenci:

dr hab. inż. Damian Grzechca, prof. nadzw. – Politechnika Śląska

dr hab. inż. Robert Nowicki, prof. nadzw. – Politechnika Częstochowska

 

Z treścią rozprawy doktorskiej  i opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Łódzkiej.

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami jest zamieszczone na stronie: http://ftims.p.lodz.pl/

 

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGRA JĘDRZEJA MOŃKO

Napisane przez: mgr Ewa Szkudlarek ( )

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU

FIZYKI TECHNICZNEJ, INFORMATYKI

I MATEMATYKI STOSOWANEJ

POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

 

uprzejmie informują,

 

że w dniu 28 IX 2018 r. o godz. 11.00 w Auli „Arena Magica” B14 (parter)
w Instytucie Fizyki, przy ul. Wólczańskiej 219 w Łodzi

 

odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgra inż. Jędrzeja Mońko

 

Temat rozprawy: „Wykrywanie początków nut w nagraniach muzycznych z wykorzystaniem sieci neuronowych”.

Promotor:

dr hab. Adam Niewiadomski, prof. PŁ (Politechnika Łódzka)

Promotor pomocniczy:

dr inż. Bartłomiej Stasiak  (Politechnika Łódzka)

Recenzenci:

dr hab. inż. Rafał Scherer (Politechnika Częstochowska)

prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło (Politechnika Łódzka)

 

Z treścią rozprawy doktorskiej  i opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Łódzkiej.

 

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje są zamieszczone na stronie: http://ftims.p.lodz.pl/.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Michała Popławskiego

Napisane przez: mgr Joanna Olczyk ( )

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU

FIZYKI TECHNICZNEJ, INFORMATYKI

I MATEMATYKI STOSOWANEJ

POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

 

uprzejmie informują,

 że w dniu 25 VI 2018 r. o godz.  11.00 w Sali Konferencyjnej Wydziału FTIMS im. prof. dr hab. Izydora Dziubińskiego (p. 52, parter)
przy ul. Wólczańskiej 215

 odbędzie się

 

 PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgra Michała Popławskiego

 

Temat rozprawy: „Własności ciągów i szeregów ideałowo zbieżnych z punktu widzenia kategorii Baire’a i miary”.

 

Promotor:

prof. dr hab. Marek Balcerzak - (Politechnika Łódzka)

 Promotor pomocniczy:

dr Artur Wachowicz - (Politechnika Łódzka)

 

Recenzenci:

dr hab. Rafał Filipów, prof. UG – (Uniwersytet Gdański)

dr hab. Grażyna Horbaczewska, prof. UŁ – (Uniwersytet Łódzki)

 
Z treścią rozprawy doktorskiej  i opiniami recenzentów można zapoznać się
w Bibliotece Głównej Politechniki Łódzkiej.

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami jest zamieszczone na stronie: http://ftims.p.lodz.pl/

 

Starsze tematy...