Obraz dr inż. Przemysław Nowak

Przemysław Nowak

dr inż.

Konsultacje

 • Sobotnie konsultacje odbywają się tylko w soboty przypadające w terminach zjazdów, czyli: 9.10, 16.10, 23.10, 6.11, 20.11, 27.11, 11.12, 18.12, 15.01, 29.01.

 • Konsultacje cykliczne

  Dzień tygodnia Początek Koniec Semestr Opis
  Środa 16:30 17:30 2021/22 L Konsultacje stacjonarne
  Sobota 19:00 20:00 2021/22 L Konsultacje stacjonarne
 • Więcej o mnie

 • Wykładowca / Lecturer
  Pokój / Room 276

   

  Prace dyplomowe

  Wszystkie osoby zainteresowane pisaniem pracy dyplomowej (inżynierskiej lub magisterskiej) pod moją opieką serdecznie zapraszam na rozmowę. Proponowane tematy dotyczą zagadnień związanych z moją pracą naukową, a w szczególności zagadnień obejmujących:

  1. modelowanie nawigacji u mrówek pustynnych;
  2. badanie zdolności nawigacyjnych człowieka przy użyciu systemów rzeczywistości wirtualnej.

  1. Modelowanie nawigacji u mrówek pustynnych

  Charakterystyka

  Prace dyplomowe polegają na tworzeniu komputerowych modeli procesów zawiadujących nawigacją u mrówek pustynnych i analizowaniu danych uzyskanych w wyniku ich symulacji. Modele te mogą być oparte na biologicznie wiarygodnych sieciach neuronowych konstruowanych przy użyciu Nengo lub implementowane numerycznie, a testowane są w środowisku wirtualnym z wykorzystaniem symulatora robotów V-REP. Ich zadaniem jest tak sterować wirtualnym robotem, aby jego zachowanie było zgodne z obserwacjami zachowań mrówek pustynnych opublikowanymi w literaturze.

  Wymagania

  1. Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na czytanie artykułów naukowych.
  2. Bardzo dobra znajomość języka Python.
  3. Znajomość systemu kontroli wersji Git.

  Szacowany nakład pracy

  Około 20-30 godzin na tydzień w semestrze dyplomowym.

  Przykładowa publikacja

  Nowak P, Stewart TC. A spiking model of desert ant navigation along a habitual route. In: Matousek R, editor. Recent advances in soft computing. Proceedings of 23rd International Conference on Soft Computing (MENDEL 2017); 2017 Jun 20-22; Brno, Czech Republic. Cham: Springer; 2019. p. 211-222. [PDF]

  Przykładowa praca magisterska

  Skorek M. Algorytmy rozpoznawania miejsc w modelowaniu nawigacji u mrówki pustynnej [master's thesis]. [Lodz (Poland)]: Lodz University of Technology; 2020. 51 p. Polish. [PDF]

  2. Badanie zdolności nawigacyjnych człowieka przy użyciu systemów rzeczywistości wirtualnej

  Charakterystyka

  Prace dyplomowe polegają na tworzeniu systemów rzeczywistości wirtualnej pozwalających na realizację złożonych zadań nawigacyjnych, a następnie na przeprowadzaniu eksperymentów na ochotnikach przy użyciu tych systemów i analizowaniu uzyskanych danych. Systemy rzeczywistości wirtualnej mogą obejmować zarówno tzw. desktop VR jak i tzw. immersive VR.

  Wymagania

  1. Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na czytanie artykułów naukowych.
  2. Bardzo dobra znajomość środowiska Unity.
  3. Dobra znajomość języka C#.
  4. Znajomość języka Python (w zastosowaniu do analizy danych).
  5. Znajomość systemu kontroli wersji Git.

  Szacowany nakład pracy

  Około 20-30 godzin na tydzień w semestrze dyplomowym.

  Przykładowa publikacja

  Nowak P. Virtual reality in investigation of human navigational skills. Journal of Applied Computer Science. 2018; 26:131-146. [PDF]

  Przykładowa praca magisterska

  Ladra M. Badanie zdolności nawigacyjnych człowieka przy użyciu systemu rzeczywistości wirtualnej [master's thesis]. [Lodz (Poland)]: Lodz University of Technology; 2020. 97 p. Polish. [PDF]