Aktualności

Godziny dziekańskie 2 kwietnia 2014 w godz. 13.00-15.00

 
Obraz mgr Ewa Szkudlarek
Godziny dziekańskie 2 kwietnia 2014 w godz. 13.00-15.00
Napisane przez: mgr Ewa Szkudlarek ( piątek, 21 marca 2014, 13:33 )
 

W związku z Akademickimi Targami Pracy, w celu umożliwienia zainteresowanym studentom udziału w tym wydarzeniu, ogłaszam w porozumieniu z Wydziałowym Samorządem Studenckim godziny dziekańskie w dniu 2 kwietnia 2014 r. (środa) w godzinach 13.00-15.00 dla wszystkich studentów wydziału FTIMS za wyjątkiem studentów pierwszego roku studiów I-go stopnia.

Jednocześnie  bardzo proszę kolegów nauczycieli aby studenci, którzy wezmą udział w szkoleniach związanych z Targami, które odbędą się poza ustalonymi godzinami dziekańskimi, mogli usprawiedliwić swoją nieobecność na zajęciach w w/w dniu poprzez okazanie certyfikatu ze szkolenia.