Aktualności

Godziny dziekańskie 2 kwietnia 2014, w godz. 13.00-15.00

Godziny dziekańskie 2 kwietnia 2014, w godz. 13.00-15.00

Napisane przez: mgr Ewa Szkudlarek ( )
Liczba odpowiedzi: 0

W związku z Akademickimi Targami Pracy, w celu umożliwienia zainteresowanym studentom udziału w tym wydarzeniu, ogłaszam w porozumieniu z Wydziałowym Samorządem Studenckim godziny dziekańskie w dniu 2 kwietnia 2014 r. (środa) w godzinach 13.00-15.00 dla wszystkich studentów wydziału FTIMS za wyjątkiem studentów pierwszego roku studiów I-go stopnia.

Jednocześnie  bardzo proszę kolegów nauczycieli aby studenci, którzy wezmą udział w szkoleniach związanych z Targami, które odbędą się poza ustalonymi godzinami dziekańskimi, mogli usprawiedliwić swoją nieobecność na zajęciach w w/w dniu poprzez okazanie certyfikatu ze szkolenia.

Dziekan Wydziału FTIMS
prof. dr hab. Grzegorz Bąk