Aktualności

Godziny dziekańskie 2 kwietnia 2014 w godz. 11.00 -12.00

Godziny dziekańskie 2 kwietnia 2014 w godz. 11.00 -12.00

Napisane przez: mgr Ewa Szkudlarek ( )
Liczba odpowiedzi: 0

W związku z wyborami przedstawicieli studentów do organów kolegialnych Politechniki Łódzkiej oraz do organów Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej na kadencję 2014/2016, w celu umożliwienia studentom Wydziału FTIMS PŁ udziału w w/w wyborach ogłaszam, w porozumieniu z Wydziałowym Samorządem Studenckim, godziny dziekańskie dla wszystkich studentów wydziału FTIMS w dniu 2 kwietnia 2014 r. (środa) w godzinach 11.00-12.00.