Sprawy różne

IX edycja konkursu na plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej