Sprawy różne

II Edycja konkursu dla studentów, na najlepszą pracę pisemną związaną z problematyką fałszerstw