Opis przedmiotu:

w wersji polskiej - TUTAJ
w wersji angielskiej - TUTAJ

Programowanie aplikacji multimedialnych w oparciu o język AS 3.0, XML.

Programming of intelligent infromation systems

The aim of the course is to make student familiar, both in theoreticaland practical terms, with the most popular soft computing techniques such as neural networks, genetic algorithms and fuzzy set theory and their applications to real world computational tasks.

Soft Computing course presents both theoretically and practically a variety of computational methods which make use of nueural networks, genetic algorithms and fuzzy logic.