Obraz dr inż. Arkadiusz Tomczyk

Arkadiusz Tomczyk

dr inż.

Konsultacje

 • Urlop:

  brak

  Zmiany w terminarzu konsultacji: W dniu 5 października 2021 r. będę dostępny tylko on-line.

  Holiday:

  none

  Modifications in consultation hours schedule: On October 5, 2021 I will be available on-line only.

 • Konsultacje cykliczne

  Dzień tygodnia Początek Koniec Semestr Opis
  Poniedziałek 11:00 12:00 2021/22 Z Pokój 248 lub MS Teams
  Wtorek 12:30 13:30 2021/22 Z Pokój 248 lub MS Teams
 • Więcej o mnie

 • Arkadiusz Tomczyk uzyskał tytuł zawodowy inżyniera informatyki w roku 2002 a stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka w roku 2011 na wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Od roku 2002 jest zatrudniony w Instytucie Informatyki Politechniki Łódzkiej. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje przetwarzanie i analizę obrazów, w szczególności metody aktywnych konturów, jak również rozpoznawanie wzorców i uczenie maszynowe. W latach 2007-2010 był zaangażowany jako pracownik naukowy w grancie badawczym poświęconym kontekstowej i semantycznej analizie obrazów medycznych oraz ich sekwencji. Od 2013 do 2017 był kierownikiem projektu badawczego poświęconego Kognitywnym Hierarchicznym Aktywnym Podziałom, metodzie łączącej aktywne kontury ze strukturalną reprezentacją zawartości obrazu. Projekt ten finansowany był przez Narodowe Centrum nauki, numer projektu 2012/05/D/ST6/03091. Jest autorem lub współautorem ponad 40 artykułów naukowych, rozdziałów i prac konferencyjnych.

  Arkadiusz Tomczyk received the MSc degree in computer science in 2002 and the PhD with honours in computer science in 2011 from the Faculty of Technical Physics, Information Technology and Applied Mathematics of the Lodz University of Technology, Poland. Since 2002 he has been employed in the Institute of Information Technology of the Lodz University of Technology. His research experience covers image processing and analysis, especially active contour methods, as well as pattern recognition and machine learning techniques. From 2007 to 2010 he was engaged as an investigator in research grant devoted to contextual and semantic analysis of medical images and their sequences. From 2013 to 2017 he was a principal investigator in research grant focused on Cognitive Hierarchical Active Partitions, a method combining active contour approach with structural representation of image content. This project was supported by National Science Centre, Republic of Poland, project no. 2012/05/D/ST6/03091. He is an author and co-author of more than 40 journal papers, book chapters and conference contributions.