Obraz dr inż. Kamil Stokfiszewski

Kamil Stokfiszewski

dr inż.

Więcej o mnie

 • Kamil Stokfiszewski, Ph.D.,
  Institute of Information Technology,
  Lodz University of Technology,
  215 Wólczańska St., building B9, office 349.

  Consultations during winter semester 2020/2021 for IFE students.
  Consultations are remote and take the form of a MS-Teams audio chat. No additional login data is required, just a simple MS-Teams chat call. I will be availabe on MS-Teams during the following terms:

  Tuesdays, 17:15 - 18:00 hrs,

  Thursdays, 16:15 - 17:00 hrs. 

  In case of the necessity of a personal, individual meeteng, please contact me first individually via e-mail.

  dr inż. Kamil Stokfiszewski, 
  Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej, 
  ul. Wólczańska 215, budynek B9, pokój 349.

  Konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021 dla studentów Wydziału FTIMS.
  W semestrze zimowym 2020/2021 konsultacje mają formę zdalną z użyciem czatu audio MS-Teams. Dodatkowe dane logowania nie są wymagane, wystarczy wywołanie rozmowy na politechnicznej platformie MS-Teams. Będę dostępny w MS-Teams w następujących terminach zajęciowych w semestrze zimowym:

  wtorki, w godz. 17:15 - 18:00,

  czwartki, w godz. 16:15 - 17:00.

  W razie konieczności spotkania osobistego, bardzo proszę o wstępny kontakt w każdej z indywidualnych spraw poprzez e-mail.