Obraz dr inż. Kamil Stokfiszewski

Kamil Stokfiszewski

dr inż.

Więcej o mnie

 • Kamil Stokfiszewski, Ph.D.,
  Institute of Information Technology,
  Lodz University of Technology,
  215 Wólczańska St., building B9, office 349.

  Consultation hours during winter semester 2019/2020 for IFE students:
  Monday, 11.15-12.00 hrs,
  Thursday, 13.15-14.00 hrs.

  dr inż. Kamil Stokfiszewski, 
  Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej, 
  ul. Wólczańska 215, budynek B9, pokój 349.

  Godziny dyżurów w semestrze zimowym 2019/2020 dla studentów FTIMS studiów stacjonarnych:
  poniedziałek, godz. 11.15-12.00,
  czwartek, godz. 13.15-14.00.

  Godziny dyżurów w semestrze zimowym 2019/2020 dla studentów FTIMS studiów niestacjonarnych:
  niedziela, godz. 10.15-11.00.