Obraz prof. dr hab. inż. Adam Niewiadomski

Adam Niewiadomski

prof. dr hab. inż.

Więcej o mnie

 • Zainteresowania naukowe: inteligencja obliczeniowa, systemy rozmyte, analiza danych, e-learning, inżynieria oprogramowania. Wypromowałem 5-ciu doktorów n. tech. w Instytucie Informatyki, WFTIMS PŁ.

  DYŻUR: wtorek 14.00-15.30 (via MS Teams)
  _______
  Po pracy najchętniej spędzam czas w górach jako wspinacz, rowerzysta i narciarz. Moją pasją są motocykle, zwłaszcza rajdy hard-enduro i nawigacyjne, mechanika, turystyka off-road. Trenuję triathlon i kalistenikę, czasem grywam na gitarze lub w brydża. Fascynuje mnie także muzyka, szczególnie klasyczny rock i poezja śpiewana.
  _______
  2020     Profesor n. inżynieryjno-technicznych - informatyka techniczna i telekomunikacja, Instytut informatyki, Politechnika Łódzka
  2009     Doktor hab. n. tech. - informatyka, Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa

  2001     Doktor n. tech. - informatyka, Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa
  1998     Magister inżynier - informatyka. WFTIMS, Politechnika Łódzka
  _______
  Publikacje:
  MONOGRAFIE:
  1. Niewiadomski, A., Zbiory rozmyte typu 2. Zastosowania w reprezentowaniu informacji. W serii „Problemy współczesnej informatyki”, pod redakcją  L. Rutkowskiego, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2019.
  2. Niewiadomski, A., Methods for the Linguistic Summarization of Data: Applications of Fuzzy Sets and Their Extensions, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2008.
  3. Szczepaniak, P. S., Kacprzyk, J., Niewiadomski, A., Edytorzy, Advances in Web Intelligence (AWIC 2005), Springer Verlag Berlin Heidelberg, 2005.

  Publikacje w czasopismach z listy JCR

  1. Niewiadomski, A., Kacprowicz M.: Type-2 Fuzzy Logic Systems in Applications: Managing Data in Selective Catalytic Reduction for Air Pollution Prevention. Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research (w druku)
  2. Niewiadomski, A., Duraj, A., "Detecting and Recognizing Outliers in Datasets via Linguistic Information and Type-2 Fuzzy Logic", International Journal of Fuzzy Systems (), 1-12 DOI 10.1007/s40815-020-00919-5
  3. Niewiadomska E., Kowalska M., Niewiadomski A., Skrzypek M., Kowalski M.: Assessment of risk hospitalization due to acute respiratory incidents related to ozone exposure in Silesian voivodeship. International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol. 17, Iss. 10, MDPI, 2020, ISSN 1660-4601,   
  4. Duraj, A., Niewiadomski, A., Szczepaniak, P. S., Detection of outlier information by the use of linguistic summaries based on classic and interval-valued fuzzy sets, International Journal of Intelligent Systems, Vol. 34, Nr 3, ss. 415-438, 2019.
  5.     Duraj, A., Niewiadomski, A., Szczepaniak, P. S., Outlier detection using linguistically quantified statements, International Journal of Intelligent Systems, Vol. 33, Nr 9, ss. 1858-1868, 2018.
  6.     Strobin, Ł., Niewiadomski, A., Linguistic summaries of graph datasets using ontologies: An application to Semantic Web, Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, Vol. 32, Nr 2, ss. 1193-1202, 2017.
  7.     Stasiak, B., Mońko, J., Niewiadomski, A., Note onset detection in musical signals via neural network-based multi-ODF fusion, International Journal of Applied Mathematics & Computer Science, Vol. 26, Nr 1, ss. 203-213, 2016.
  8.     Niewiadomski, A., Kacprowicz, M., Higher Order Fuzzy Logic in Controlling Selective Catalytic Reduction Systems, Bulletin of The Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, Vol. 62,    Nr 4, ss.743-750, 2014.
  9.     Niewiadomski, A., On Finity, Countability, Cardinalities, And Cylindric Extensions of Type-2 Fuzzy Sets in Linguistic Summarization of Databases, IEEE Transactions on Fuzzy Systems, Vol. 18, Nr 3, ss. 532-545, 2010.
  10.     Niewiadomski, A., Korczak, O., Mhethods of Evaluating Degrees of Truth for Linguistic Summaries of Data: A Comparative Analysis,Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 6113, ss. 160-167, 2010.
  11.     Niewiadomski, A., A Type-2 Fuzzy Approach to Linguistic Summarization of Data, IEEE Transactions on Fuzzy Systems, Vol. 16, Nr 1, 2008, ss. 198-212.
  12.     Niewiadomski, A., Ochelska, J., i Szczepaniak, P. S., Interval-Valued Linguistic Summaries of Databases, Control and Cybernetics, Vol. 35, Nr 2, 2006, ss. 415-444.

      * 75 artykułów w innych pismach i rozdziałów w monografiach
      * 46 prac naukowych i wystąpień konferencyjnych z udziałem studentów.
      * kierownictwo projektu badawczego PARP, uczestnictwo w 4 grantach UE;
      * ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) - 15 ekspertyz;
      * współpraca z przemysłem - 2 ekspertyzy