Feliks Kurp

Feliks Kurp

dr

Więcej o mnie

  • Docent w Instytucie Informatyki. Prowadzi wykłady, lub ćwiczenia z przedmiotów: "Algorytmy i struktury danych" "Teoretyczne podstawy informatyki" "Programowanie obiektowe" "Programowanie komponentowe" "Theoretical Foundations of Computer Science" "Wstęp do Programowania Obiektowego".

    Godziny przyjęć w semestrze zimowym 2016/17:  wtorek 9.15-10.00 pok. 245