Obraz dr inż. Mariusz Postół

Mariusz Postół

dr inż.

Konsultacje

 • - Uwaga: Bardzo proszę o uprzednie zarezerwowanie terminu konsultacji mailem. Z uwagi na COVID 19 konsultacje są organizowane zdalnie zgodnie z potrzebami. Proszę je planować za pośrednictwem **Teams**. - Note Please, book the consultancy meeting in advance by e-mail. Due to COVID 19, consultations are organized remotely as needed. Please plan them via ** Teams **.
 • Konsultacje cykliczne

  Dzień tygodnia Początek Koniec Semestr Opis
  Wtorek 16:00 17:00 2021/22 Z konsultacje online na pltformie Teams
  Piątek 16:00 17:00 2021/22 Z konsultacja online na platformie Teams
 • Więcej o mnie

 • Dr inż. Mariusz Postół ma ponad 35-letnie doświadczenie w inżynierii oprogramowania, zdobyte w wyniku realizacji ponad 100 innowacyjnych projektów dla przemysłu, w tym lotnictwa, ciepłownictwa, energetyki i górnictwa. Jest autorem koncepcji `Object-oriented Internet i architektem oprogramowania CommServer. Aktywnie uczestniczy w projektach związanych z opracowaniem i rozwojem OPC Unified Architecture – standardu komunikacji maszyn, który stosowany jest w rozwiązaniach nazywanych Internet of Things (IoT) i podstawą dla czwartej rewolucji przemysłowej nazywanej Industry 4.0. Aktywnie działa w tworzeniu oprogramowania open source na GitHub.

 • Publikacje

  2019

  Lista moich publikacji

  Research Gate

  2019

  Język C# w praktyce. Kurs video. Przetwarzanie danych zewnętrznych

  Obierz kurs na... przetwarzanie danych w C#! - dostępny na videopoint

  Informatyka, a w szczególności programowanie, zajmuje się automatyzacją procesów przetwarzania informacji. Obecnie ta dziedzina wiedzy determinuje rozwój wielu innych, a także kształtuje nasze codzienne życie. Za automatyzację tych procesów odpowiedzialne są programy z algorytmami zapewniającymi działanie e-sklepów, płatności elektronicznych, logistyki. Programy przetwarzają dane procesowe, czyli informacje istotne dla konkretnego zastosowania. Wobec tego zarządzanie danymi jest w odniesieniu do automatyzacji procesu przetwarzania zagadnieniem kluczowym.

  Język C# w praktyce. Kurs video. Przetwarzanie danych zewnętrznych ma na celu rozszerzenie wiedzy i umiejętności zdobytych w ramach nauki programowania obiektowego i komponentowego o zagadnienia dotyczące wzajemnego oddziaływania programu i środowiska, w którym jest on wykonywany, w zakresie wizualizacji, archiwizacji i przesyłania danych. Szczególny nacisk położono tu na wskazanie rozwiązań, które będą mogły służyć jako pewien wzorzec o szerokim zastosowaniu w długiej perspektywie czasowej. Wymienione zagadnienia są ilustrowane z wykorzystaniem najnowszych wersji języka C# i środowiska projektowego Microsoft(R) Visual Studio.