Sprawy różne

WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ DLA ROZWOJU FIRM SPIN-OFF LUB SPIN-OUT Z WYKORZYSTANIEM DOBRYCH PRAKTYK INNYCH KRAJÓW UE