Sprawy różne

Konferencja Naukowa- Osiągnięcia Współczesnej Informatyki