Użytkowanie serwisu

Awaryjna zmiana hasła

Awaryjna zmiana hasła

Napisane przez: Rafał Grzybowski (admin) ( )
Liczba odpowiedzi: 0
Dla ułatwienia pracy w portalu uruchomiono funkcję awaryjnej zmiany hasła. Proszę zwrócić uwagę, że w instrukcji do tej funkcji napisano:

"Wprowadź swoją nazwę użytkownika w Moodle albo zarejestrowany adres e-mail w odpowiednie pole"

Proszę zwrócić uwagę na słowo ALBO !!!
Wypełnienie obu pól nie uruchamia procedury. Procedura działa prawidłowo tylko w przypadku ścisłego wykonywania przesyłanych przez portal instrukcji.

Przypominam ,że zmiana hasła do portalu jest jednocześnie zmianą hasła do serwera studenckiego.