Aktualności

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGRA JĘDRZEJA MOŃKO

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGRA JĘDRZEJA MOŃKO

Napisane przez: mgr Ewa Szkudlarek ( )
Liczba odpowiedzi: 0

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU

FIZYKI TECHNICZNEJ, INFORMATYKI

I MATEMATYKI STOSOWANEJ

POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

 

uprzejmie informują,

 

że w dniu 28 IX 2018 r. o godz. 11.00 w Auli „Arena Magica” B14 (parter)
w Instytucie Fizyki, przy ul. Wólczańskiej 219 w Łodzi

 

odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgra inż. Jędrzeja Mońko

 

Temat rozprawy: „Wykrywanie początków nut w nagraniach muzycznych z wykorzystaniem sieci neuronowych”.

Promotor:

dr hab. Adam Niewiadomski, prof. PŁ (Politechnika Łódzka)

Promotor pomocniczy:

dr inż. Bartłomiej Stasiak  (Politechnika Łódzka)

Recenzenci:

dr hab. inż. Rafał Scherer (Politechnika Częstochowska)

prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło (Politechnika Łódzka)

 

Z treścią rozprawy doktorskiej  i opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Łódzkiej.

 

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje są zamieszczone na stronie: http://ftims.p.lodz.pl/.