Latest news

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Michała Popławskiego

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Michała Popławskiego

by mgr Joanna Olczyk -
Number of replies: 0

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU

FIZYKI TECHNICZNEJ, INFORMATYKI

I MATEMATYKI STOSOWANEJ

POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

 

uprzejmie informują,

 że w dniu 25 VI 2018 r. o godz.  11.00 w Sali Konferencyjnej Wydziału FTIMS im. prof. dr hab. Izydora Dziubińskiego (p. 52, parter)
przy ul. Wólczańskiej 215

 odbędzie się

 

 PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgra Michała Popławskiego

 

Temat rozprawy: „Własności ciągów i szeregów ideałowo zbieżnych z punktu widzenia kategorii Baire’a i miary”.

 

Promotor:

prof. dr hab. Marek Balcerzak - (Politechnika Łódzka)

 Promotor pomocniczy:

dr Artur Wachowicz - (Politechnika Łódzka)

 

Recenzenci:

dr hab. Rafał Filipów, prof. UG – (Uniwersytet Gdański)

dr hab. Grażyna Horbaczewska, prof. UŁ – (Uniwersytet Łódzki)

 
Z treścią rozprawy doktorskiej  i opiniami recenzentów można zapoznać się
w Bibliotece Głównej Politechniki Łódzkiej.

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami jest zamieszczone na stronie: http://ftims.p.lodz.pl/