Aktualności

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Jacka Marchwickiego

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Jacka Marchwickiego

Napisane przez: mgr Joanna Olczyk ( )
Liczba odpowiedzi: 0

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU

FIZYKI TECHNICZNEJ, INFORMATYKI I MATEMATYKI STOSOWANEJ

POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

 

 uprzejmie informują,

 że w dniu 11 VI 2018 r. o godz.  16.00 w Sali Konferencyjnej Wydziału FTIMS im. prof. dr hab. Izydora Dziubińskiego (p. 52, parter)
przy ul. Wólczańskiej 215

 

odbędzie się

 PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 mgra Jacka Marchwickiego

 

Temat rozprawy: „Wybrane zagadnienia dotyczące szeregów w przestrzeniach skończonego wymiaru”,

 Temat rozprawy w wersji angielskiej: „Selected problems of series in finite dimensional spaces”.

 

Promotor:

dr hab. inż. Szymon Głąb, prof. PŁ (Politechnika Łódzka)

 Recenzenci:

dr hab. Andrzej Nowik, prof. UG – (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Szymon Wąsowicz, prof. ATH – (Akademia Techniczno-Humanistyczna
w Bielsko-Białej)

 

Z treścią rozprawy doktorskiej  i opiniami recenzentów można zapoznać się
w Bibliotece Głównej Politechniki Łódzkiej.

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami jest zamieszczone na stronie: http://ftims.p.lodz.pl/