Aktualności

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Piotra Hachuły

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Piotra Hachuły

Napisane przez: mgr Joanna Olczyk ( )
Liczba odpowiedzi: 0

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU

FIZYKI TECHNICZNEJ, INFORMATYKI I MATEMATYKI STOSOWANEJ

POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

 

 uprzejmie informują,

 że w dniu 11 VI 2018 r. o godz.  10.15 w Sali Konferencyjnej Wydziału FTIMS im. prof. dr hab. Izydora Dziubińskiego (p. 52, parter)
przy ul. Wólczańskiej 215

 

odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 mgra Piotra Hachuły

 

Temat rozprawy: „O pewnych własnościach nieliniowych układów równań różnicowych stosowanych w modelowaniu zjawisk mikroekonomicznych”,

 

Temat rozprawy w wersji angielskiej: „On some properties of nonlinear systems
of difference equations applied in modelling of microeconomic phenomena”.

 

Promotor:

dr hab. Ewa Schmeidel, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)

 Promotor pomocniczy:

dr Magdalena Nockowska-Rosiak (Politechnika Łódzka)

 

Recenzenci:

dr hab. Anna Ochal– (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr Christian Pӧtzsche – (Alpen-Adria Universität Klagenfurt)

 

 Z treścią rozprawy doktorskiej  i opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Łódzkiej.

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami jest zamieszczone na stronie: http://ftims.p.lodz.pl/