Aktualności

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Igora Kossowskiego

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Igora Kossowskiego

Napisane przez: mgr Joanna Olczyk ( )
Liczba odpowiedzi: 0
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU
FIZYKI TECHNICZNEJ, INFORMATYKI I MATEMATYKI STOSOWANEJ
POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

 

 uprzejmie informują,

 że w dniu 27 II 2018 r. o godz. 14.15 w Sali Konferencyjnej Wydziału FTIMS im. prof. dr hab. Izydora Dziubińskiego (p. 52, parter)
przy ul. Wólczańskiej 215

 

odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 mgra Igora Kossowskiego

 Temat rozprawy: „Zagadnienia brzegowe dla równań różniczkowych zwyczajnych
z silnie nieliniowymi warunkami nielokalnymi”.

 

Promotor:

prof. dr hab. Bogdan Przeradzki (Politechnika Łódzka)

Promotor pomocniczy:

dr Katarzyna Szymańska-Dębowska

 Recenzenci:

dr hab. Dariusz Idczak, prof. UŁ – (Uniwersytet Łódzki)
dr hab. Robert Stańczy, prof. UWr – (Uniwersytet Wrocławski)

 

Z treścią rozprawy doktorskiej  i opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Łódzkiej.

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami jest zamieszczone na stronie: http://ftims.p.lodz.pl/