Aktualności

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Adama Sokoła

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Adama Sokoła

Napisane przez: mgr Joanna Olczyk ( )
Liczba odpowiedzi: 0

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU

FIZYKI TECHNICZNEJ, INFORMATYKI I MATEMATYKI STOSOWANEJ

POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

 

 uprzejmie informują,

że w dniu 6 XII 2017 r. o godz. 12.15 w Auli „Arena Magica” B14 (parter)
w Instytucie Fizyki, przy ul. Wólczańskiej 219 w Łodzi

 odbędzie się

 

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

mgra inż. Adama Sokoła

 

Temat rozprawy: „Modelowanie zjawisk fizycznych w optycznie pompowanych laserach typu VECSEL”.

 

Promotor:

dr hab. inż. Robert Sarzała, prof. PŁ - (Politechnika Łódzka)

Recenzenci:

prof. dr hab. Marek Godlewski – (Instytut Fizyki PAN, Warszawa)

dr hab. inż. Grzegorz Sęk, prof. PWr – (Politechnika Wrocławska)

 

 Z treścią rozprawy doktorskiej  i opiniami recenzentów można zapoznać się
w Bibliotece Głównej Politechniki Łódzkiej.

 

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje są zamieszczone na stronie: http://ftims.p.lodz.pl/.