Aktualności

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Krzysztofa Rychlickiego-Kiciora

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Krzysztofa Rychlickiego-Kiciora

Napisane przez: mgr Joanna Olczyk ( )
Liczba odpowiedzi: 0

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU

FIZYKI TECHNICZNEJ, INFORMATYKI I MATEMATYKI STOSOWANEJ

POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

 uprzejmie informują,

 że w dniu 11 IX 2017 r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Wydziału FTIMS im. prof. dr hab. Izydora Dziubińskiego (p. 52, parter) przy ul. Wólczańskiej 215 w Łodzi

 odbędzie się

 PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 mgra inż. Krzysztofa Rychlickiego-Kiciora

 Temat rozprawy: „Hybrydowa analiza transformat w rozpoznawaniu wysokości dźwięków w polifonicznych nagraniach instrumentów muzycznych”.

Promotor:

prof. dr hab. Mykhaylo Yatsymirskyy - (Politechnika Łódzka)

Promotor pomocniczy:

dr inż. Bartłomiej Stasiak- (Politechnika Łódzka)

 

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło - (Politechnika Łódzka)

dr hab. inż. Paweł Forczmański – (ZUT w Szczecinie)

 

 Z treścią rozprawy doktorskiej  i opiniami recenzentów można zapoznać się
w Bibliotece Głównej Politechniki Łódzkiej.

 

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje są zamieszczone na stronie: http://ftims.p.lodz.pl/.