Aktualności

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Grzegorza Glonka

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Grzegorza Glonka

Napisane przez: mgr Joanna Olczyk ( )
Liczba odpowiedzi: 0

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU

FIZYKI TECHNICZNEJ, INFORMATYKI I MATEMATYKI STOSOWANEJ

POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

 

uprzejmie informują,

 że w dniu 4 IX 2017 r. o godz. 11.00 w Auli „Arena Magica” B14 (parter)
w Instytucie Fizyki, przy ul. Wólczańskiej 219 w Łodzi

 odbędzie się

 

 PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 mgra inż. Grzegorza Glonka

 

 Temat rozprawy: „Hybrydowa metoda śledzenia ruchu człowieka w czasie rzeczywistym”.

 

Promotor:

dr hab. inż. Adam Wojciechowski - (Politechnika Łódzka)

 Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Ewa Piętka – (Politechnika Śląska)

prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło - (Politechnika Łódzka)

 

Z treścią rozprawy doktorskiej  i opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Łódzkiej.

 Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje są zamieszczone na stronie: http://ftims.p.lodz.pl/.