Aktualności

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Jakuba Klimy

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Jakuba Klimy

Napisane przez: mgr Joanna Olczyk ( )
Liczba odpowiedzi: 0

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU

FIZYKI TECHNICZNEJ, INFORMATYKI

I MATEMATYKI STOSOWANEJ

POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

 

uprzejmie informuje,

że w dniu 23 V 2017 r. o godz. 14.15 w Sali Konferencyjnej Wydziału FTIMS im. prof. dr hab. Izydora Dziubińskiego (p. 52, parter)
przy ul. Wólczańskiej 215

 odbędzie się

 PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 mgra Jakuba Klimy

 Temat rozprawy: „Twierdzenia o punkcie stałym dla przekształceń stożkowych przestrzeni metrycznych i ich zastosowania”.

 

Promotor:

prof. dr hab. inż. Jacek Jachymski

Recenzenci:

Prof. dr hab. Janusz Matkowski – (Uniwersytet Zielonogórski)

Prof. dr hab. Kazimierz Włodarczyk - (Uniwersytet Łódzki)

 

Z treścią rozprawy doktorskiej  i opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Łódzkiej.

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami jest zamieszczone na stronie: http://ftims.p.lodz.pl/