Aktualności

Konkurs wniosków o dofinansowanie badań młodych naukowców

Konkurs wniosków o dofinansowanie badań młodych naukowców

Napisane przez: mgr Joanna Olczyk ( )
Liczba odpowiedzi: 0

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Regulaminem podziału dotacji w ramach działalności statutowej dla młodych naukowców (w załączeniu) ogłaszam konkurs na finansowanie badań młodych naukowców na naszym Wydziale w kategorii wnioski o granty oraz wnioski
o stypendia naukowe. Do podziału będzie przeznaczona kwota 155 100 zł przyznana na ten cel w roku 2017.

            Kandydaci powinni składać kompletne wnioski o granty w kategoriach:

- granty dla naukowców przygotowujących habilitację;

- granty dla naukowców przygotowujących doktorat;

- stypendia naukowe dla uczestników studiów doktoranckich.

 Wnioski należy składać do Dziekanatu w nieprzekraczalnym terminie do 24.05.2017 r. do godz. 10:00. Zwracam uwagę, aby osoby ubiegające się o grant lub stypendium uważnie i dokładnie zapoznały się z Regulaminem. Zwracam uwagę na to, że w kosztorysie grantu należy uwzględnić narzut 30 % na wszystkie wydatki oprócz zakupu aparatury (powyżej kwoty 3500 zł za sztukę). Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nieprzyznania stypendiów (pierwszeństwo będą miały osoby z otwartym i zaawansowanym przewodem doktorskim).
Rozstrzygnięcie konkursu jest zaplanowane na dzień 30.05.2017 r.

 

Prodziekan ds. Nauki

Prof. dr hab. Mykhaylo Yatsymirskyy