Aktualności

Nowości WIKAMP

Nowości WIKAMP

Napisane przez: Komunikaty PŁ ( )
Liczba odpowiedzi: 0

Zakończył się proces aktualizacji platformy WIKAMP. Oto lista funkcjonalności na które warto zwrócić uwagę.

Nowy typ Zadań

Po dwuletnim okresie utrzymywania starego i nowego rodzaju zadań wprowadzono jeden, zintegrowany typ zawierający w sobie wszystkie poprzednie rodzaje. Niniejszym zadania w wersji 2.2 zostały całkowicie zlikwidowane. Nowy typ zadań zawiera kilka ciekawych rozwiązań, takich jak:

  • Wymuszenie oświadczenia dot. praw autorskich przesłanego rozwiązania (bez takiego oświadczenia system nie przyjmie pracy od studenta)
  • Możliwość uruchomienia wielu podejść do zadania z zachowaniem historii rozwiązań i oceniania
  • Możliwość przesłania komentarza zwrotnego w formie pliku
  • Edytor PDF. W przypadku przesyłania przez studentów rozwiązań w postaci pojedynczych plików PDF, istnieje możliwość uruchomienia na WIKAMP edytora pdf pozwalającego na komentowanie i recenzowanie przesłanego pliku bezpośrednio na platformie. Student widzi komentarze i notatki naniesione w jego pliku przez nauczyciela.

Samouczek WIKAMP zawiera już informacje na temat nowego typu zadań.


Ograniczenia dostępu do dowolnej aktywności w przedmiocie.

W opcjach Ograniczenia dostępu pojawiła się możliwość ograniczenia widoczności i dostępu do konkretnego zasobu lub aktywności dla wybranej grupy lub grup studentów (wcześniej zdefiniowanych w przedmiocie).  Rozbudowane także zostały opcje ograniczenia dostępu na podstawie ocen (np. student może oddać zadanie dopiero po uzyskaniu pozytywnej oceny z testu teoretycznego). Teraz ograniczenia można łączyć warunkami logicznymi tworząc ścieżkę kształcenia w przedmiocie.

 
Historia oceniania

W dzienniku ocen pojawiła się historia oceniania pozwalająca na rejestrowanie kolejnych zmian ocen studentów.

 
Głosowanie

Narzędzie, jak sama nazwa wskazuje umożliwia przeprowadzenie głosowania z określeniem liczby możliwych głosów na daną opcję. Funkcjonalność ta ma wiele możliwości i może być zastosowana np. do wyborów tematów prac.  W nowej wersji WIKAMP pojawiła się dodatkowa możliwość oddania głosu na więcej niż jedną opcję. Dane z głosowania można pobrać w pliku tekstowym.


Logi

System rejestrowania aktywności użytkowników został rozbudowany i zawiera teraz bardziej szczegółowe informacje. Dotychczasowe logi są dostępne cały czas po wybraniu opcji „Legacy log”


Kohorty

Na każdym portalu wydziałowym studenci i pracownicy zostali podzieleni na kohorty na podstawie semestru, nazwy kierunku, trybu i stopnia studiów lub przynależności do jednostki organizacyjnej. Istnieje możliwość automatycznego zapisywania studentów i pracowników do przedmiotu na podstawie wymienionych kohort.


Rezerwacja terminów

Uruchomiono moduł rezerwacji terminów, mogący służyć do rezerwacji terminów na egzaminy, szkolenia lub inne spotkania. Funkcjonalność modułu pozwala na określenie zarówno liczby miejsc jak i listy rezerwowej. Informacje o rezerwacji rozsyłane są do skrzynek pocztowych osób dokonujących rezerwacji. Dane z rezerwacji można pobrać w piku tekstowym.


Wybór grup

Funkcjonalność tego modułu daje możliwość samodzielnego zapisywania się studentów do grup (np. projektowych). Grupy definiuje prowadzący określając jednocześnie limit osób.


Galeria zdjęć – Lightbox

To zupełnie nowe narzędzie umożliwiające zamieszczanie i przeglądanie plików graficznych (np. galeria zdjęć, galeria projektów graficznych).

Wstawiane pliki prezentowane są z podglądem zawartości w postaci dużych miniatur. Po wybraniu miniatury następuje powiększenie i możliwość oglądania zdjęć bezpośrednio z przeglądarki bez konieczności ściągania na dysk lokalny.
W galerii istnieje możliwość umieszczania pojedynczych plików lub całego zbioru plików w postaci skompresowanej - plik ZIP. Są one automatycznie rozpakowywane. Dla każdego pliku prowadzący może utworzyć osobny opis. Istnieje możliwość dodawania komentarzy do galerii

 Nowa oferta szkoleniowa

Wraz z aktualizacją i rozbudową platformy, wprowadziliśmy nową ofertę szkoleń dla pracowników. Szczegółowe informacje na ten temat będzie zawierał osobny komunikat.

 

Rezerwacja sal i audytoriów

W najbliższym czasie Centrum WIKAMP planuje uruchomienie na każdym portalu wydziałowym modułu rezerwacji sal, który powinien ułatwić procedurę organizacji sesji egzaminacyjnej