Aktualności

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Napisane przez: mgr Joanna Olczyk ( )
Liczba odpowiedzi: 0

W dniu 5 marca 2015 r. o godz. 13:00 w siedzibie Instytutu przy ul. Newelskiej 6, w Warszawie, w sali nr 200 (II piętro) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Katarzyny Kaczmarek

Instytut Badań Systemowych PAN

Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD)

 

Tytuł rozprawy: "Soft computing methods in the Bayesian analysis of time series"

("Miękkie" metody obliczeń komputerowych w Bayesowskiej analizie szeregów czasowych)

Promotor:      Prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz (Instytut Badań Systemowych PAN)

Recenzenci:  Prof. dr hab. inż. Maciej Krawczak (Instytut Badań Systemowych PAN)

                     Prof. dr hab. inż. Piotr S. Szczepaniak (Instytut Informatyki PŁ)