Strona blogu

Wpis widoczny dla wszystkich na świecie

Zgłoszony został problem - po wdrożeniu aplikacji nie można ponownie uruchomić serwera aplikacyjnego Glassfish.

Komunikaty z próby uruchomienia serwera:

Problem dotyczy występowania w pliku konfiguracyjnym domeny, domain.xml, znaku spoza 7- bitowego standardu ASCII.

Wyszukiwanie szesnastkowe w edytorze mcedit wykazuje "winowajcę":

Jest nim polski znak diakrytyczny użyty w opisie (<description>) aplikacji. Jak widać, należy się takich sytuacji wystrzegać.

Podobny problem dotyczy elementu <description> w opisie definiowanego na serwerze zasobu JDBC.

Tagi:
[ Zmodyfikowano: piątek, 27 marca 2015, 02:09 ]
 
Wpis widoczny dla wszystkich na świecie

Aplikacje Atlassian (Jira, Stash itp.) są wyposażone w funkcję blokowania konta po kilku (domyślnie 5) nieudanych próbach uwierzytelnienia.

Zablokowane konto można odblokować tylko poprzez uwierzytelnienie przez interfejs WEB aplikacji, gdzie dodatkowo wymagana jest informacja CAPTCHA.

Problem pojawia się, gdy próbujemy np. skorzystać z repozytorium, z poziomu środowiska NetBeans, mając zablokowane konto. Poniższy ekran ilustruje próbę pobrania repozytorium (clone):

Komunikat widoczny w NetBeans nie wyjaśnia rzeczywistej przyczyny odmowy. Można to zbadać korzystając z podglądu komunikacji między NetBeans a Stash - poniżej ekran z aplikacji Wireshark:

Należy uwierzytelnić się poprzez stronę aplikacji Stash podając CAPTCHA:

Po poprawnym uwierzytelnieniu można znów korzystać z repozytorium.

 
Wpis widoczny dla wszystkich na świecie

Instrukcja dotycząca sposobu uzyskania dostępu do administrowania lokalną instancją serwera Glassfish instalowaną w pakiecie ze środowiskiem NetBeans.

[ Zmodyfikowano: środa, 16 kwietnia 2014, 12:37 ]
 
Wpis widoczny dla wszystkich na świecie

W wersji 1.7.51 JDK wprowadzono zmiany w konfiguracji kontroli dostępu klas Javy do poszczególnych operacji. Na skutek tych zmian nie uruchamia się baza Derby / Java DB instalowana i uruchamiana wraz z serwerem Glassfish.

Aby uruchomienie bazy ponownie było możliwe, należy zezwolić jej na otwieranie portu, tu konkretnie portu 1527 TCP. W tym celu należy edytować plik:

<ściezka_do_JDK>/jre/lib/security/java.policy

i dodać w nim wpis:

grant {
    permission java.net.SocketPermission "localhost:1527", "listen,resolve";
};

UWAGA: ten wpis pozwala wszystkim klasom na otwieranie portu 1527. Chcąc ograniczyć tę możliwość do klas bazy JavaDB, należałoby do dyrektywy grant dodać klauzulę codeBase wskazującą na lokalizację klas bazy Derby.

Źródło: StackOverflow

[ Zmodyfikowano: środa, 16 kwietnia 2014, 12:40 ]
 
Napisane przez: Użytkownik usunięty (czwartek, 24 stycznia 2013, 10:48)
Wpis widoczny dla wszystkich na świecie[ Zmodyfikowano: czwartek, 24 stycznia 2013, 10:53 ]
 
Napisane przez: Damian Guziak (poniedziałek, 8 października 2012, 17:31)
Wpis widoczny dla wszystkich na świecie

Chcesz poczytać o historiach niekoniecznie sensownych? :)
www.chilloutbutton.blogspot.com

 
Napisane przez: Użytkownik usunięty (niedziela, 7 października 2012, 08:36)
Wpis widoczny dla wszystkich na świecie

Gdzie ja jestem ????????????