Aktualności

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Marcina Olszyńskiego

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Marcina Olszyńskiego

Napisane przez: mgr Joanna Olczyk ( )
Liczba odpowiedzi: 0
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU
FIZYKI TECHNICZNEJ, INFORMATYKI I MATEMATYKI STOSOWANEJ
POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

 

uprzejmie informują,

 że w dniu 1 III 2018 r. o godz. 12.15 w Auli „Arena Magica” B14 (parter)
w Instytucie Fizyki, przy ul. Wólczańskiej 219 w Łodzi

 odbędzie się

 

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 mgra inż. Marcina Olszyńskiego

 

Temat rozprawy: „Badanie wpływu wybranych związków na zarodkowanie i wzrost struwitu i węglanu apatytu w kontekście powstawania infekcyjnej kamicy moczowej”.

 

Promotor:

dr hab. inż. Jolanta Prywer, prof. PŁ - (Politechnika Łódzka)

 Promotor pomocniczy:

 dr hab. Agnieszka Torzewska, prof. UŁ - (Uniwersytet Łódzki)

 Recenzenci:

prof. dr hab. Stanisław Krukowski – (Polska Akademia Nauk)

prof. dr hab. Ewa Talik - (Uniwersytet Śląski)

 

Z treścią rozprawy doktorskiej  i opiniami recenzentów można zapoznać się
w Bibliotece Głównej Politechniki Łódzkiej.

 Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje są zamieszczone na stronie: http://ftims.p.lodz.pl/.