Aktualności

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Jagody Lazarek

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Jagody Lazarek

Napisane przez: mgr Joanna Olczyk ( )
Liczba odpowiedzi: 0

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU

FIZYKI TECHNICZNEJ, INFORMATYKI I MATEMATYKI STOSOWANEJ

POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

 

uprzejmie informują,

 że w dniu 28 XI 2017 r. o godz. 11.00 w Auli „Arena Magica” B14 (parter)
w Instytucie Fizyki, przy ul. Wólczańskiej 219 w Łodzi

 odbędzie się

 

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

mgr inż. Jagody Lazarek

 

Temat rozprawy: „Wykrywanie obiektów na obrazach cyfrowych
z zastosowaniem analizy lokalnej i reprezentacji grafowych”.

 

Promotor:

prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak - (Politechnika Łódzka)

Promotor pomocniczy:

dr inż. Arkadiusz Tomczyk - (Politechnika Łódzka)

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz – (Uniwersytet Zielonogórski)

prof. dr hab. Marcin Szpyrka - (Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica)

 

Z treścią rozprawy doktorskiej  i opiniami recenzentów można zapoznać się
w Bibliotece Głównej Politechniki Łódzkiej.

 

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje są zamieszczone na stronie: http://ftims.p.lodz.pl/.