Aktualności

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Piotra Marasa

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Piotra Marasa

Napisane przez: mgr Joanna Olczyk ( )
Liczba odpowiedzi: 0

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU

FIZYKI TECHNICZNEJ, INFORMATYKI I MATEMATYKI STOSOWANEJ

POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

 

uprzejmie informują,

 że w dniu 28 XI 2017 r. o godz. 14.15 w Auli „Arena Magica” B14 (parter)
w Instytucie Fizyki, przy ul. Wólczańskiej 219 w Łodzi

 odbędzie się

 

 PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

mgra inż. Piotra Marasa

 

Temat rozprawy: „Opracowanie metody pomiaru i weryfikacji rozkładu dawek promieniowania jonizującego w 3 D w środowisku klinicznym w radioterapii”.

 

Promotor:

dr hab. inż. Marek Kozicki, prof. PŁ - (Politechnika Łódzka)

 Recenzenci:

prof. dr hab. Józef Andrzejewski – (Uniwersytet Łódzki)

prof. dr hab. Maria Sokół – (Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie)

prof. dr hab. Krzysztof Ślosarek - (Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie)

 

 Z treścią rozprawy doktorskiej  i opiniami recenzentów można zapoznać się
w Bibliotece Głównej Politechniki Łódzkiej.

 

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje są zamieszczone na stronie: http://ftims.p.lodz.pl/.