Aktualności

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Łukasza Strobina

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Łukasza Strobina

Napisane przez: mgr Joanna Olczyk ( )
Liczba odpowiedzi: 0

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU

FIZYKI TECHNICZNEJ, INFORMATYKI I MATEMATYKI STOSOWANEJ

POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

 

 uprzejmie informują,

że w dniu 14 XI 2017 r. o godz. 10.00 w Auli „Arena Magica” B14 (parter)
w Instytucie Fizyki, przy ul. Wólczańskiej 219 w Łodzi

 

odbędzie się

 PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 mgra inż. Łukasza Strobina

 Temat rozprawy: „Wyszukiwanie zależności semantycznych w grafowych bazach danych
z zastosowaniem logiki rozmytej i algorytmów genetycznych”.

 

Promotor:

dr hab. inż. Adam Niewiadomski, prof. PŁ - (Politechnika Łódzka)

 

Recenzenci:

dr hab. inż. Krzysztof Cpałka, prof. PCz - (Politechnika Częstochowska)

dr hab. Mirosław Kurkowski, prof. UKSW – (Uniwersytet Kardynała Stanisława Wyszyńskiego w Warszawie)
                                                             

Z treścią rozprawy doktorskiej  i opiniami recenzentów można zapoznać się
w Bibliotece Głównej Politechniki Łódzkiej.

 

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje są zamieszczone na stronie: http://ftims.p.lodz.pl/.