Aktualności

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Łukasza Chomątka

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Łukasza Chomątka

Napisane przez: mgr Joanna Olczyk ( )
Liczba odpowiedzi: 0

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU

FIZYKI TECHNICZNEJ, INFORMATYKI

I MATEMATYKI STOSOWANEJ

POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

uprzejmie informują,

że w dniu 6 XII 2016 r. o godz. 11.00 w Auli „Arena Magica” B14 (parter)
w Instytucie Fizyki, przy ul. Wólczańskiej 219

odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

mgra inż. Łukasza Chomątka

Temat rozprawy: „Genetyczny wybór optymalnych ścieżek w grafach uwzględniający redukcję przestrzeni poszukiwań”

Promotor:

dr hab. inż. Danuta Zakrzewska

Promotor pomocniczy:

dr inż. Arkadiusz Tomczyk         

Recenzenci:

dr hab. inż. Urszula Markowska-Kaczmar, prof. PWr 
(Politechnika Wrocławska)

dr hab. inż. Grzegorz Dudek, prof. PCz
(Politechnika Częstochowska)

 

Z treścią rozprawy doktorskiej  i opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Łódzkiej.

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami jest zamieszczone na stronie: http://www.ftims.p.lodz.pl/