Aktualności

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Michała Boczka

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Michała Boczka

Napisane przez: mgr Joanna Olczyk ( )
Liczba odpowiedzi: 0

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU

FIZYKI TECHNICZNEJ, INFORMATYKI I MATEMATYKI STOSOWANEJ

POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

uprzejmie informuje,

że w dniu 15 VI 2016 r. o godz. 14.15 w Sali Rady Wydziału FTIMS

(p. 52, parter) przy ul. Wólczańskiej 215.

odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgra Michała Boczka

Temat rozprawy: „Całki względem pseudomiar i ich zastosowania”

Promotor:

dr hab. Marek Kałuszka, prof. PŁ

Promotor pomocniczy:

dr inż. Andrzej Okolewski

Recenzenci:

prof. dr hab. Tomasz Rychlik – (Instytut Matematyczny PAN)

prof. dr hab. Adam Paszkiewicz  - (Uniwersytet Łódzki)

 

Z treścią rozprawy doktorskiej  i opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Łódzkiej.

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami jest zamieszczone na stronie: http://www.ftims.p.lodz.pl/