Aktualności

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Piotra Belinga

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Piotra Belinga

Napisane przez: mgr Joanna Olczyk ( )
Liczba odpowiedzi: 0

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU

FIZYKI TECHNICZNEJ, INFORMATYKI I MATEMATYKI STOSOWANEJ

POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

uprzejmie informuje,

że w dniu 17 V 2016 r. o godz. 11.00 w auli „Arena Magica” B14 (parter) Instytut Fizyki, ul. Wólczańska 219.

odbędzie się

 

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

mgra inż. Piotra Belinga

Temat rozprawy: „Szybkie algorytmy decyzyjne w  grach z doskonałą informacją i ich wykorzystanie w grach jej pozbawionych”

Promotor:

prof. dr hab. Stanisław Goldstein

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Halina Kwaśnicka

dr hab. inż. Jacek Kucharski, prof. PŁ

 

Z treścią rozprawy doktorskiej  i opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Łódzkiej.

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami jest zamieszczone na stronie: http://www.ftims.p.lodz.pl/