Aktualności

Komunikat nr 2 Wydziałowej Komisji Wyborczej

Komunikat nr 2 Wydziałowej Komisji Wyborczej

Napisane przez: mgr Joanna Olczyk ( )
Liczba odpowiedzi: 0

WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA

WYDZIAŁU FIZYKI TECHNICZNEJ, INFORMATYKI I MATEMATYKI STOSOWANEJ

                                                                                          Łódź, dnia 27.04.2016  r.

Komunikat nr 2

Uprzejmie informuję, że Wydziałowa Komisja Wyborcza będzie przyjmowała zgłoszenia kandydatów na Dziekana
w dniach od 29 kwietnia br. do 9 maja br. w godz. 9.00 - 14.00 w Dziekanacie. Zgłoszenie powinno zawierać imię
i nazwisko, stopień naukowy (tytuł) i miejsce pracy kandydata oraz imię i nazwisko, miejsce pracy i podpis osoby zgłaszającej. Zgłoszenie jest ważne jeśli kandydat wyrazi pisemną zgodę na załączonym formularzu (załącznik).

Zgłoszenie należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do Dziekanatu.

Kandydatów na Dziekana (profesorów i doktorów habilitowanych) mogą zgłaszać pracownicy, doktoranci i studenci Wydziału FTIMS posiadający czynne prawo wyborcze.

Spotkanie kandydatów na Dziekana z pracownikami i studentami Wydziału odbędzie się 16 maja br. o godz. 14.15 w Auli Major (B-14).

Wybory Dziekana odbędą się 17 maja br. o godz. 14.15 w Sali konferencyjnej Wydziału FTIMS.

 

    Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej

dr hab. inż. Piotr Napieralski