Latest news

Łódzki Game Jam 2015

Łódzki Game Jam 2015

by mgr Joanna Olczyk -
Number of replies: 0

Instytut Informatyki z Wydziału FTIMS Politechniki Łódzkiej jest współorganizatorem wydarzenia Łódzki Game Jam 2015. Impreza jest częścią Global Game Jam - największego tego rodzaju wydarzenia na świecie i co roku bierze w nim udział mnóstwo ludzi z całego świata. Rok temu twórców gier było ponad 10 tysięcy!


Zapraszamy wszystkich na finał i prezentację która odbędzie się 25 stycznia 2015 r. w restauracji ŁĄCZNIK (teren Wi-My) ul. Piłsudskiego 135.

Więcej informacji na stronie http://lodzkigamejam.pl/