Aktualności

Konkurs o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe

Konkurs o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe

Napisane przez: mgr Ewa Szkudlarek ( )
Liczba odpowiedzi: 0

XV edycja Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim

W tegorocznym konkursie uczelnie wyższe mogą zgłaszać prace w następujących obszarach:

1)    nauk humanistycznych i społecznych;

2)    nauk przyrodniczych i ścisłych;

3)    nauk technicznych;

4)    nauk o zdrowiu i medycznych;

5)    sztuki.

Nagrody przyznawane są za rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim, promujące region bądź też wykazujące użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego regionu.  

Przedmiotem oceny są prace obronione w 2013 roku, dotychczas nienagradzane w formie nagrody pieniężnej w innych konkursach.

Termin i miejsce składania prac

Wnioski wraz z pracami należy złożyć w terminie do 16 czerwca 2014 roku
w Dziekanacie FTIMS, pokój 1

Konsultacje i kontakt

W trakcie naboru wniosków będzie możliwość konsultacji i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosków z pracownikami Departamentu Kultury i Edukacji.

Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają: 

Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.intelektualne.lodzkie.pl  lub www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja - Nagrody oraz Biuletyn Informacji Publicznej, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz z wnioskiem.