Latest news

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Publiczna obrona pracy doktorskiej

by mgr Ewa Szkudlarek -
Number of replies: 0

W dniu 23 grudnia 2013 r. o godz. 10:00 na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, paw. C-1, audytorium im. prof. M. Jeżewskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Krzysztofa Matlaka

Tytuł rozprawy: "Badanie magnetycznych przejść fazowych z zastosowaniem magnetycznego oraz jądrowego rezonansu rozpraszania promieniowania synchrotronowego"

Promotor:     prof. dr hab. Józef Korecki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie)

Recenzenci:  prof. dr hab.  Karol Krop (Politechnika Rzeszowska)

                     prof. dr hab. Tomasz Stobiecki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie)