Aktualności

Początek semestru

Początek semestru

Napisane przez: Rafał Grzybowski (admin) ( )
Liczba odpowiedzi: 0
Witam w nowym serwisie do prezentowania materiałów dydaktycznych i organizacji zajęć. Zarówno serwis, jak i materiały w nim prezentowane są przeznaczone tylko i wyłącznie dla studentów Wydziału FTIMS Politechniki Łódzkiej. Do serwisu można zalogować się na podstawie identyfikatora i hasła czynnego konta z serwera stud.ics.p.lodz.pl. Po pierwszym logowaniu należy uważnie wypełnić formularz rejestracji. Podanie nieprawidłowych danych jest równoznaczne z usunięciem użytkownika z systemu i zablokowaniem konta na serwerze stud.