Podstawy Grafiki Komputerowej - UTW

Celem zajęć prowadzonych dla Studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest zdobycie podstawowej wiedzy w zakresie grafiki komputerowej i jej zastosowań.
Studenci zdobywają umiejętność tworzenia prostych grafik wektorowych oraz obróbki obrazu. Rozwijają zdolności plastyczne malując obrazy z wykorzystaniem tabletu. Zdobywają podstawową wiedzę dotyczącą modelowania grafiki przestrzennej.

Przedmiot przeznaczony jest dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku.