• Administracja systemami GNU/Linux
  • Nowoczesne aplikacje biznesowe Java/Jakarta EE